Personal Health Record

Personal Health Record หรือเรียกสั้นๆว่า PHR เป็นระบบที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละคนเพื่อเก็บเข้าไว้ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อที่จะได้สามารถนำมาใช้ได้ตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล

โปรแกรมพัฒนาในรูปแบบของ Web Application ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่ง (Customize) ให้เข้ากับธุรกิจของท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบมีโมดูลมาตรฐานที่พร้อมใช้งานแล้วมากมาย อีกทั้งข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถกำหนดตรรกะในการแสดงผล เพื่อแสดงออกมาในรูปแบบของ Dashboard พร้อมตัวชี้วัดในลักษณะของสี (เขียว-เหลือง-แดง) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจผลลัพธ์ได้โดยง่าย

คุณสมบัติเด่น (ผู้ใช้งาน)

 • ใช้งานง่าย
 • สามารถใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
 • การแสดงผลเข้าใจง่ายในรูปแบบ Dashboard
 • หน้าจอการทำงานเรียบง่าย ตัวอักษรขนาดใหญ่ ดูสบายตา

คุณสมบัติเด่น (Care Provider)

 • สามารถ Customize ให้เข้ากับธุรกิจของสถานประกอบการได้ง่าย
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานมีการบันทึกค่าที่ต้องการเฝ้าติดตาม
 • กำหนดหมวดหมู่ของผู้ใช้งานเพื่อนำมาจัดทำรายงานในภายหลังได้ง่าย
 • สามารถ Customize โปรแกรมเพื่อนำเข้าข้อมูลจากระบบอื่นๆมาเก็บไว้ที่ PHR ได้

คุณสมบัติสำคัญอื่นๆ

 • มีการจัดเก็บ Log การใช้งานทุกขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยของระบบ
 • ระบบออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถขยายขีดความสามารถได้ง่าย ไม่ยึดติดกับโครงสร้างของฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในระบบ
 • ออกแบบระบบโดยคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบโปรแกรม (Privacy by Design)

หากท่านสนใจที่จะนำระบบ PHR ไปใช้กับองค์กรของท่าน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากเมนู ติดต่อเรา ตลอดเวลา