โปรแกรม Invoice 123

Spread the love

โปรแกรม Invoice 123 เป็นโปรแกรมสำหรับออกเอกสารการขายที่ออกแบบมาสำหรับ Freelance โดยเฉพาะ ทำให้คุณสามารถออกเอกสารสำหรับงานขายขั้นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน

Invoice 123 ออกแบบโดยใช้หลักการของความเรียบง่าย โดยไม่นำข้อจำกัดต่างๆที่มีในระบบการออกเอกสารของบริษัทจำกัด มาเป็นข้อจำกัดในการออกเอกสารของ Freelance ที่เน้นความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการทำงาน

** หมายเหตุ ข้อมูลในรูปหน้าจอเป็นข้อมูลสมมุติ หากบังเอิญไปตรงกับข้อมูลของใครสามารถแจ้งเพื่อให้แก้ไขได้ตลอดเวลา

Workflow การทำงาน

โปรแกรมออกแบบมาให้ทำงานได้ง่าย ด้วย Workflow แบบง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน คือ

 1. เพิ่มรายละเอียดลูกค้าในฐานข้อมูล (ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณได้เคยเพิ่มลูกค้านี้ไว้แล้ว)
 2. เพิ่มรายละเอียดสินค้าในฐานข้อมูล (ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณได้เคยเพิ่มสินค้านี้ไว้แล้ว)
 3. เพิ่มรายการขาย เพื่อผูกสินค้าเข้ากับลูกค้า

หลักจากนั้น ท่านก็จะสามารถออกเอกสาร เหล่านี้ได้โดยอัตโนมัติ

 1. ใบเสนอราคา (Quotation)
 2. ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
 3. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt)

ทำงานได้รวดเร็วด้วยระบบ Template

โปรแกรมสามารถออกเอกสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการจัดเก็บ Template ของข้อความที่ใช้บ่อยๆไว้ในฐานข้อมูล โดย Template ที่มีเก็บไว้มีดังนี้

 1. ชื่อที่อยู่ของท่านที่จะไปปรากฏในเอกสารขายต่างๆ
 2. ชื่อที่อยู่และรายละเอียดอื่นๆของลูกค้าที่ต้องการให้ไปปรากฏในเอกสารขาย
 3. ข้อความมาตรฐาน ที่ต้องการให้ไปปรากฏในใบเสนอราคา เช่น เงื่อนไขการเสนอราคา ฯลฯ
 4. ข้อความมาตรฐาน ที่ต้องการให้ไปปรากฏในใบแจ้งหนี้ เช่น เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงิน ฯลฯ
 5. ข้อความมาตรฐาน ที่ต้องการให้ไปปรากฏในใบเสร็จรับเงิน

เครื่องมือช่วยในการออกเอกสาร

โปรแกรมจะมีเครื่องมือช่วยให้ท่านทำงานเอกสารได้ง่ายขึ้น เช่น ช่องค้นหา ที่อยู่แยกตาม แขวง/เขต/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ แบบอัตโนมัติ

ค้นหาชื่อลูกค้าและสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ inline-popup

คำสั่งในการแทรกภาพลายเซ็นต์ที่กำหนดไว้

เอกสารที่ถูกสร้างในรูปแบบ PDF ไฟล์ซึ่งท่านสามารถนำไปส่งต่อให้กับลูกค้าได้ทันที

สร้างรายการขายครั้งเดียว ออกเอกสารอัตโนมัติได้ทั้งหมด ทั้งใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน รวมถึงยังสามารถติดตามการรับชำระได้จากในระบบ

รายงาน

รายงานเป็นส่วนสำคัญของการใช้โปรแกรมเพื่อลดเวลาการทำงาน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โปรแกรม Invoice 123 ในปัจจุบันมีรายงานมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เช่น

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับฟรีแลนซ์โดยเฉพาะ
 • จัดพิมพ์เอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงินได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน
 • ลดขั้นตอนการทำงานด้วยระบบการออกหมายเลขเอกสารแบบอัตโนมัติ และมีหน้าจอที่เชื่อมโยงเอกสารต่างๆสำหรับรายการขายเดียวกัน
 • ข้อมูลทั้งหมดเก็บในรูปแบบของฐานข้อมูล ทำให้ค้นหาได้ง่ายกว่าการเก็บข้อมูลด้วย Word หรือ Excel หรือโปรแกรมพิมพ์เอกสารอื่นๆ
 • มีรายงานสำเร็จรูป เช่น รายงานยอดขาย และรายงานอื่นๆที่จะทะยอยพัฒนาออกมาต่อจากนี้
 • มีรายงานสรุป ภงด. ประจำปี เพื่อให้ท่านสามารถรู้ภาษีที่จะต้องจ่ายในแต่ละปีโดยประมาณได้ตลอดเวลา โดยท่านจะสามารถเริ่มใช้งานได้ในปีภาษี 2567 ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป

ลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

ท่านสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการออกเอกสารได้ฟรีตามจำนวนของเอกสารที่สร้างขึ้นมา โดยโปรแกรมกำหนดให้ใช้ฟรีได้เมื่อท่านออกเอกสาร “ใบแจ้งหนี้” รวมกับ “ใบเสร็จรับเงิน” แล้วไม่เกิน 200 ฉบับ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากพอที่จะให้ท่านได้ทำการทดลองใช้ (หรือใช้งานจริง) ได้ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งหากท่านต้องการใช้งานโปรแกรมหลังจากนี้แล้ว จะมีค่าลิขสิทธิ์การใช้งานอยู่ที่ 99 บาทต่อเดือนต่อ 1 user

 • หมายเหตุ การนับจำนวนเอกสารจะนับรวมเอกสารที่ถูกลบไปด้วยแล้ว หากมีจำนวนนับไม่ตรงจะถือจำนวนนับเอกสารในระบบเป็นที่สิ้นสุด (ไม่ใช่จำนวนนับที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้งาน

การสมัครใช้งาน

ในช่วงต้นของการเปิดให้ใช้งานนี้ ท่านสามารถสมัครได้ด้วยการส่งอีเมล username ที่ท่านต้องการมาที่ info@software.in.th แล้วทางเราจะทำการสร้าง username และ password ชั่วคราว ส่งกลับให้ท่านทางอีเมล โดยท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านได้เองตามต้องการจากในตัวโปรแกรม

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางอีเมล info@software.in.th ตลอดเวลา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top