การเชื่อมต่อระบบ Legacy เข้ากับ Generative AI

Spread the love

เราคงทราบกันดีถึงประโยชน์ของ Generative AI แล้วว่าสามารถช่วยในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆให้กับเราได้อย่างมากมาย แต่หากเรามีระบบที่พัฒนาไว้นานมาก หรืออาจจะเป็นระบบที่ใช้งานภายในโดยไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เราจะใช้ประโยชน์จาก Generative AI ได้อย่างไร

Generative AI คืออะไร?

Generative AI เป็นรูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความสามารถในการสร้างข้อมูลใหม่ ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ในชุดข้อมูลเดิม ตัวอย่างของ Generative AI ที่ได้รับความนิยมมากคือ Generative Adversarial Networks (GANs) และ Variational Autoencoders (VAEs) ซึ่งถูกใช้ในการสร้างภาพ เสียง ข้อความ และแม้แต่โมเดล 3 มิติ หรือ Model Transformer ของ ChatGPT ที่ได้รับความนิยมสูงในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ เนื่องจากมีความสามารถในการจัดการกับความสัมพันธ์ระหว่างคำและประโยคได้ดี

ประโยชน์หลักของ ChatGPT

เนื่องจาก AI เองมีหลายโมเดล ผมจึงขอพูดเฉพาะเจาะจงไปยัง Generative AI ที่เป็นที่นิยม และทำให้คนทั่วโลกรู้จักเอไอกันมากขึ้นแบบก้าวกระโดด นั่นก็คือ ChatGPT นั่นเอง

การนำ ChatGPT มาประยุกต์ใช้งาน ทำได้หลายวิธี ดังนี้

 1. การช่วยในการตอบคำถาม: ChatGPT สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในหลากหลายหัวข้อได้ เช่น เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และอื่นๆ ที่ต้องการข้อมูลพื้นฐาน.
 2. การช่วยในการแก้ปัญหาทางเทคนิค: ใช้ ChatGPT เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาทางเทคนิค หรือการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น.
 3. การช่วยในการเรียนรู้และการศึกษา: นักเรียนและนักศึกษาสามารถใช้ ChatGPT เพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียนรู้ที่ศึกษาอยู่ เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วรรณกรรม ฯลฯ
 4. การช่วยในการสร้างเนื้อหา: ChatGPT สามารถช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง เช่น บทความ, บทวิจารณ์, หรือเนื้อหาสื่อต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่.
 5. การบริการลูกค้าและสนับสนุน: ใช้ ChatGPT เพื่อตอบคำถามและช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือสนับสนุนลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ.
 6. การพัฒนาแอปพลิเคชันและบริการดิจิทัล: นักพัฒนาสามารถนำ ChatGPT มาใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีส่วนประสมที่ใช้ในการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ในลักษณะการสนทนา.

การใช้ ChatGPT จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วนของชีวิตประจำวันและงานธุรกิจ

** หมายเหตุ การใช้งานข้อมูลที่ได้จาก Generative AI อาจมีความผิดพลาดได้ ก่อนนำข้อมูลไปใช้งานต่อจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

Photo by Markus Winkler on Unsplash

การเชื่อมโยง ChatGPT เข้ากับระบบ Legacy

ระบบ Legacy ที่แต่ละบริษัทใช้งานอยู่ อาจจะเป็นระบบที่พัฒนามานานแล้ว อาจจะใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับ ChatGPT ในระดับโปรแกรม ทำให้ต้องมีการใช้งาน ChatGPT ผ่านเว็บ ซึ่งมีข้อเสีย หลายอย่าง เช่น

 • ความปลอดภัยของข้อมูล เพราะเราไม่สามารถควบคุมการป้อนข้อมูลผ่าน web interface ของ ChatGPT ของผู้ใช้งานได้
 • การเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างข้อมูลที่ต้องการให้ ChatGPT วิเคราะห์ จึงทำให้การส่งข้อมูลผ่าน web interface ทำได้แค่การ copy & paste ข้อมูลผ่านหน้าเว็บเท่านั้น
 • ความสะดวกในการใช้งาน การใช้งาน web interface ของ ChatGPT เหมือนการทำงาน 2 ครั้ง ต้องมีการรับและส่งข้อมูลกับ ChatGPT แบบ Manual

เทคนิคเบื้องต้นในการเชื่อมระบบ Legacy กับ ChatGPT

 1. ใช้วิธีสร้าง middleware ที่สามารถรับข้อมูลจากระบบ Legacy และทำการเรียกใช้ API ของ ChatGPT
 2. ใช้วิธีดึงข้อมูลจากระบบ Legacy มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลชั่วคราว แล้วใช้ระบบ Queue ในการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อด้วย API ของ ChatGPT แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาเก็บไว้ในฐานข้อมูลชั่วคราว เพื่อให้ระบบ Legacy นำไปใช้งานต่อ

จะเห็นได้ว่า ระบบ Legacy เองก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จาก Generative AI อย่าง ChatGPT ได้ หากท่านผู้อ่านมีระบบ Legacy ในองค์กรแล้วสนใจต้องการเชื่อมต่อกับ ChatGPT เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง อีเมล info@software.in.th ตลอดเวลาครับ


Credit: Cover Photo by Firosnv. Photography on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top