Personal Health Record

Personal Health Record Screenshot

Personal Health Record หรือเรียกสั้นๆว่า PHR เป็นระบบที่ใช้สำหรับให้ผู้ใช้บริการสามารถบันทึกประวัติเกี่ยวกับสุขภาพของแต่ละคนเพื่อเก็บเข้าไว้ในฐานข้อมูลกลาง เพื่อที่จะได้สามารถนำมาใช้ได้ตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูล

aaa โปรแกรมพัฒนาในรูปแบบของ Web Application ที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับแต่ง (Customize) ให้เข้ากับธุรกิจของท่านได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบมีโมดูลมาตรฐานที่พร้อมใช้งานแล้วมากมาย อีกทั้งข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถกำหนดตรรกะในการแสดงผล เพื่อแสดงออกมาในรูปแบบของ Dashboard พร้อมตัวชี้วัดในลักษณะของสี (เขียว-เหลือง-แดง) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจผลลัพธ์ได้โดยง่าย

คุณสมบัติเด่น (ผู้ใช้งาน)

คุณสมบัติเด่น (Care Provider)

คุณสมบัติสำคัญอื่นๆ

หากท่านสนใจที่จะนำระบบ PHR ไปใช้กับองค์กรของท่าน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากเมนู ติดต่อเรา ตลอดเวลา