บริการพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับงานของท่าน

Personal Health Record Screenshot

บริการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบครบวงจร บริการของเรามีความโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพการให้บริการและผลงาน ดังนี้

  1. ช่วยในเรื่องของการออกแบบซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน
  2. ดูแลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในการทำซอฟท์แวร์ เช่น Server สำหรับเก็บข้อมูล หรือการช่วยเหลือในการนำแอพขึ้นไปเก็บไว้ใน App Store เป็นต้น
  3. จัดทำตัวอย่างชิ้นงานให้ลูกค้าพิจารณาก่อนพัฒนาโปรแกรมจริง (ทำ Prototype) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้โปรแกรมที่ตรงตามความต้องการ โดยใช้เวลาในการพัฒนาสั้นที่สุด
  4. ด้วยเทคโนโลยีที่เลือกใช้ ทำให้เราสามารถปรับแต่งโปรแกรมจากโปรแกรมบางส่วนที่มีอยู่แล้วให้เข้ากับธุรกิจของท่าน เป็นการลดต้นทุน และลด Time-to-Market ให้กับระบบงานของท่านอย่างมีนัยสำคัญ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเราได้ตลอดเวลา ทางเมนู ติดต่อเรา