บริการพัฒนาซอฟท์แวร์

Spread the love
บริการนี้เป็นบริการสำหรับการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้กับธุรกิจทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่ต้องการซอฟท์แวร์ไว้ใช้กับงานในธุรกิจของท่าน ในราคาที่สมเหตุผล
  1. ท่านระบุข้อกำหนดของการทำงาน ในรูปแบบของ User Requirements เพื่อเป็นการบอกว่าท่านต้องการโปรแกรมที่มีลักษณะการใช้งาน และฟังก์ชั่นการทำงานแบบไหน
  2. ทีมงานพัฒนาโปรแกรม จะทำการออกบบต้นแบบ หรือ Prototype ของโปรแกรม เพื่อเป็นการยืนยันว่าโปรแกรมที่จะทำการพัฒนาออกมานั้นตรงกับความต้องการของท่านจริง
  3. ทีมงานพัฒนางานมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมให้กับธุรกิจหลายรูปแบบ จึงทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า งานที่ออกมาจะมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานตามหลักสากล
  4. เราจะใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐาน เช่น Python, Javascript (Node JS), PHP ฯลฯ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานหรือมีค่าลิขสิทธิ์อื่นใดเพิ่มเติมในระยะยาว
  5. สามารถทำงานในลักษณะการจัางพัฒนา หรือลักษณะของ Outsource ให้กับหน่วยงานหรือองค์กรของท่านก็ได้

หากท่านสนใจให้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นให้กับท่าน สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามข้อมูลติดต่อในเมนู “ติดต่อเรา” ได้ตลอดเวลา

Scroll to Top