ค่าใช้จ่ายในการมี Web Application เป็นของตัวเอง

Spread the love

ในบทความนี้ เราจะมาแจงรายละเอียดกันว่า การที่เราจะมี Web Application เป็นของตัวเองนั้น จะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ทั้งที่เป็นค่าใช้จ่ายแบบจ่ายครั้งเดียว และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว

Photo by Firmbee.com on Unsplash

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของการจ้างนักพัฒนาโปรแกรมมาทำเว็บแอปพลิเคชั่นให้นั่นเอง ซึ่งเว็บแอปพลิเคชั่นก็จะเป็นรูปแบบผสมระหว่างเว็บไซต์กับโปรแกรม จึงต้องมีส่วนของการแสดงผลที่สวยงาม ที่อาจต้องอาศัย Web Designer มาช่วยออกแบบ และส่วนที่เป็นส่วนการทำงานของโปรแกรม ที่ต้องอาศัญ Web Developer มาทำงานในส่วนนี้

ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็จะขึ้นกับความซับซ้อนของแอปพลิเคชั่นที่คุณต้องการ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำ

Photo by Luca Bravo on Unsplash

ค่าใช้จ่ายส่งนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการดูแลรักษาเว็บแอปพลิเคชั่นให้ทำงานอยู่ได้ตลอดเวลา เนื่องจากเว็บแอปพลิเคชั่นเป็นโปรแกรมที่ทำงานอยู่บนอินเทอร์เน็ต ไม่เหมือนกับโปรแกรมทั่วไปที่เราซื้อมาติดตั้งในเครื่องครั้งเดียวแล้วใช้งานได้ตลอด

การสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นของตัวเองมีค่าใช้จ่ายหลายประการ ดังนี้:

  1. Domain Name: ค่าใช้จ่ายสำหรับชื่อโดเมนของเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณผ่านเว็บบราวเซอร์ ค่าใช้จ่ายสำหรับโดเมนนี้จะขึ้นอยู่กับตัวละครและบริการที่คุณเลือก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเป็นรายปี
  2. Virtual Private Server (VPS): ค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าพื้นที่เก็บเว็บแอปพลิเคชั่นและฐานข้อมูล เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชั่นของคุณสามารถเข้าถึงจากอินเทอร์เน็ตได้ ค่าใช้จ่ายสำหรับ VPS ขึ้นอยู่กับขนาดของเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ และบริการที่คุณต้องการ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือน คนทั่วไปอาจจะรู้จักค่าใช้จ่ายส่วนนี้ในชื่อของการเช่าคลาวด์ ซึ่งทางด้านเทคนิคแล้วก็จะมีความหมายไม่เหมือนกัน 100% แต่ก็เป็นคำศัพท์ที่คนทั่วไปเข้าใจกันได้
  3. Domain Privacy: บางบริการจะเสนอการซื้อ Domain Privacy เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเผยแพร่ไปยังสาธารณะ ค่าใช้จ่ายสำหรับ Domain Privacy จะขึ้นอยู่กับบริการที่คุณเลือก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเป็นรายปี แต่ก็มีบางผู้ให้บริการที่ให้บริการนี้ฟรีเพื่อเป็นการแข่งขันด้านการตลาด
  4. SSL Certificate: การใช้ SSL Certificate (Secure Sockets Layer) เพื่อเข้ารหัสการสื่อสารระหว่างเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณและผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้เว็บแอปพลิเคชั่นของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายสำหรับ SSL Certificate ขึ้นอยู่กับประเภทและผู้จัดจำหน่าย โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะถูกเรียกเก็บเป็นรายปี โดยผู้ให้บริการบางรายก็จะให้บริการนี้ฟรีเพื่อเป็นการแข่งขันด้านการตลาดกับคู่แข่ง
  5. Maintenance and Updates: ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาและอัปเดตเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชั่นของคุณทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลรักษาและอัปเดตนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความซับซ้อนของเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ
  6. Marketing and Promotion: ค่าใช้จ่ายสำหรับการตลาดและการโปรโมตเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ เพื่อเพิ่มการเข้าชมและการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ ค่าใช้จ่ายสำหรับการตลาดและการโปรโมตนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและวิธีการที่คุณเลือกในการโปรโมตเว็บแอปพลิเคชั่นของคุณ หรือหากเว็บแอปพลิเคชั่นนี้มีไว้ใช้เป็นการภายใน ก็อาจจะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสร้างเว็บแอปพลิเคชั่นของตัวเองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละกรณี และขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของเว็บแอปพลิเคชั่น รวมถึงความต้องการและความสามารถของผู้สร้างเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย


Cover Photo by KOBU Agency on Unsplash

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top